Deltid är bara en fälla om heltidslönen är ett skämt

Deltid anses vara en kvinnofälla av guds nåde. Dagens Nyheter har idag återigen en artikel där man ska förfasa sig.  Deltid ger kvinnor dålig löneutveckling och låg pension. Ändå fortsätter kvinnor jobba deltid för att få ihop livspusslet. Underförstått måste kvinnorna börja jobba mer heltid.

Jag vill överväga en helt annan linje, ett stålbad för samhället för att sätta problemet på agendan för alla. Alla flickor och unga kvinnor som ska välja yrke borde rekommenderas å det starkaste att titta på lönerna. I gymnasiekatalogerna borde det stå OBS! Låg lön som konsumentinformation.  Ett bättre betalt yrke ger möjlighet till bra pension trots deltid. Deltid är bara en fälla om heltidslönen är ett skämt. Förespråka att flickorna väljer framtidsyrken enligt sin önskan och talang men inom yrken där talangen värdesätts. Det finns mycket att välja på inom ingenjörs- och naturvetenskapsbranschen som är den som jag främst känner till. Alla vi och ni som jobba inom branscher med lön en bra bit över skamgränsen borde upprepa upprepa upprepa. ”Vi jobbar med människor” ”Vi löser problem tillsammans. ” Kom hit. Det är roligt”

Jag vill säga till flickorna som ska välja karriärbana. ”Se för 17 till att INTE utbilda dig till ett låglöneyrke där värdet inte syns i lönekuvertet”. Det handlar ofta om barn-, vård- och omsorgssektorn. Grunden för välfärden. Jag skulle aldrig rekommendera mina döttrar att söka sig dit utan sätter hellre upp en stor röd varningsskylt för hela sektorn. Varför ska flickorna vara solidariska när ingen annan är det?

De som är i systemet kämpar med att få upp lönerna utan att lyckas. Kommunerna går back och landstingen knäar. Börjar folk strejka blir det kallat samhällsfarligt och förbjuds. Kan det sägas tydligare att det enklaste för framtida anställda är att rösta med fötterna och gå därifrån? Jag kallar det stålbad, en usel lösning för samhället men för individen troligen det bästa. När krisen är ett faktum brukar geniknölarna gå igång.

Karriär

Göra karriär är att prioritera.
Proritera konflikt
Prioritera projekt
Prioritera privat
Prioritera familj eller inte

tänker

Göra karriär är att ha möten
ha passérkort
ha kolleger
ha chefer
ha julfest

Göra karriär är att känna glädje
känna tillfredställelse
känna nyfikenhet
och
känna frustration

I händelse av för mycket tristess, enformighet och ilska stå över ett kast och tänk. Se åt sidan, byt riktning eller börja om från start.

Att göra karriär är att ha hjälpmedel som dator
papper
penna
möten
kolleger
kunder
och lön
och en massa annat

Stjälpmedel i karriären är rädslan
Rädslan att göra misstag
Rädslan att göra fel
Rädslan att sticka ut
Rädslan att vara dum
Rädslan att hamna i mediedrev
Rädslan att få skäll
Rädslan att såra
Rädslan för konflikt

I händelse av rädsla, stå inte över ett kast, ta ett steg framåt och be om hjälp och råd.